Apie mus

Darbotvarkė 2030

Visame pasaulyje, o taip pat ir mūsų šalyje susiduriame su daugybe iššūkių, susijusių su žmogaus teisėmis, skurdu, nelygybe, aplinkosauga ir klimato kaita. Šiems iššūkiams spręsti JT priėmė Darbotvarkę 2030. Darbotvarkėje numatyta 17 tikslų, kurie parodo, kaip pasaulio šalys turėtų bendradarbiauti, kad ne vėliau kaip 2030 m. pasaulis taptų teisingesnis ir tvaresnis.

Įmonėje  išnagrinėjome 17 pagrindinių tikslų bei 169 dalinius tikslus ir nustatėme tuos, prie kurių įgyvendinimo galime prisidėti. Siekdami tvarumo savo kasdieniam darbe, pirmiausia dėmesį skiriame žiedinei ekonomikai ir gyvybės apsaugai. Tuo remdamiesi nustatėme devynis tikslus, kurių siekiame.

Penki tikslai susiję su mūsų darbu žiedinės ekonomikos srityje

Prieinama ir švari energija
Darnūs miestai ir bendruomenės
Atsakingas vartojimas ir gamyba
Kova su klimato kaita
Partnerystė įgyvendinant tikslus

Šeši tikslai susiję su mūsų darbu siekiant apsaugoti gyvybę

Gera sveikata
Lyčių lygybė
Deramas darbas ir ekonomikos augimas
Darnūs miestai ir bendruomenės
Taika teisingumas ir stropijos institucijos
Partnerystė įgyvendinant tikslus