Mūsų veiklos kelias

(šved. Vårt sätt att vara)

„Mūsų veiklos kelias“ paaiškina mūsų pagrindines vertybes – išmanymą, atvirumą ir patikimumą. Tai yra svarbiausia gairė visiems KGK darbuotojams. Savo pagrindinėmis vertybėmis parodome, kas esame ir ko siekiame.

KGK tikime asmenybės siekiais. Esame įsitikinę, kad visi darbuotojai nori gerai dirbti, prisidėti prie KGK plėtros ir siekti savo tikslų. Kad tai pasiektume, vadovai ir darbuotojai turi dirbti kartu. Nors vadovai ir darbuotojai atlieka skirtingus vaidmenis, jie yra dvi tos pačios KGK monetos pusės.

Darbuotojams turi būti būdinga asmeninė atsakomybė ir noras visada stengtis kuo geriau dirbti. Vadovai turi sudaryti sąlygas, kad darbuotojams tai pavyktų. Tikime, kad abipusiai santykiai ir geras vadovo ir darbuotojo dialogas yra geriausias būdas sukurti kiekvieno darbuotojo įsipareigojimą, motyvaciją ir atsakomybę.

Mes visi esame mūsų trijų pagrindinių vertybių ambasadoriai.

Darbo aplinka

Gera ir saugi darbo aplinka yra svarbus strateginis KGK klausimas. KGK darbo aplinkos darbo tikslas – sukurti tokią darbo vietą, kurią visi darbuotojai patirtų kaip besivystančią ir skatinančią. Šio tikslo siekiame integruodami sveikatos ir saugos klausimus į visas savo veiklos sritis ir skatindami saugą ir sveikatą skatinančią lyderystę.

KGK nori, kad visi darbuotojai:

  • būtų saugūs
  • būtų sveiki
  • klestėtų
  • tobulėtų

Mums svarbi psichosocialinė darbo aplinka. Nuolat siekiame atviros ir pasitikėjimu grįstos atmosferos, kuri sudaro sąlygas geriems darbo rezultatams. Gera darbo aplinka yra visų atsakomybė, kurioje kiekvienas dalyvauja per mūsų sistemingą darbą su darbo aplinka, nors galutinė atsakomybė tenka darbdaviui.

Kokybė

KGK daugiausia dėmesio skiria vertę kuriančiam darbui. Laiku atliktas darbas ir teisingas jo atlikimas nuo pat pradžių yra efektyvus, mažina sąnaudas ir taupo laiką. Be to, tai lemia patenkintus klientus ir kolegas.

KGK bendradarbiauja su tiekėjais ir klientais, siekdama nuolat gerinti kokybę.

Aplinka

Siekdami mažinti poveikį aplinkai, nuolat analizuojame, kaip mūsų verslo modelis gali tapti dar tvaresnis ir kaip KGK gali padėti klientams lengviau pasirinkti tvarias alternatyvas. Kartu su klientais ir tiekėjais KGK gali sumažinti mūsų pramonės daromą poveikį aplinkai ir nuolat tobulinti savo darbą aplinkosaugos srityje.

KGK nuolat peržiūri galimybes mažinti energijos suvartojimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir atliekų kiekį.

Priimdama sprendimus KGK visada atsižvelgia į poveikį aplinkai. Mažesnis poveikis aplinkai dažnai turi teigiamą poveikį tiek finansiniu, tiek aplinkosauginiu požiūriu.