Skaitmeniniai tachografai DTCO 4.1

Priimtas EU Mobilumo paketas palietė ir techninę krovinio transporto pusę. VDO sukūrė naujos kartos tachografą ir jo veikimui reikalingą periferinę įrangą (GPS imtuvas, naujos kartos greičio matavimo daviklis) kuri atitinka EU mobilumo paketo 1 dalies reikalavimus.

DTCO 4.1 ir jo darbui užtikrinti reikalingi komponentai turi būti sumontuoti:

Po 2023 m. rugpjūčio 21 d. pirmą kartą registruojamose transporto priemonėse1;
Pradedant 2024 m. rugpjūčio 21 d., bet ne vėliau, kaip po 2025 m. gruodžio 31 d. visose transporto priemonėse1, kuriose iki tol buvo sumontuotas analoginis arba pirmos kartos skaitmeninis tachografas2 ir kurios vykdys vežimus užsienyje3;
Ne vėliau 2025 m. rugpjūčio 21 d. visose transporto priemonėse1, kuriose iki tol buvo sumontuotas pirmos kartos išmanusis tachografas4 ir kurios vykdys vežimus užsienyje3;
Ne vėliau, kaip po 2026 m. liepos 1 d. transporto priemonėse, kurių bendra masė, įskaitant priekabą visršija 2.5 tonos ir kurios vykdys vežimus užsienyje3

VDO

– Tansporto priemonės, kuriose, pagal teisės aktų reikalavimus turi būti sumontuotas ir naudojamas tachografas;
2 – Skaitmeninis tachografas ES ir EEE šalyse narėse privalomas nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. birželio 15 d.;
3 – vežimai, vykdomi kitų ES ir EEE šalių narių teritorijose; netaikoma šalies viduje atliekamiems vežimams;
4 – Pirmos kartos išmanusis tachografas ES ir EEE šalyse narėse privalomas nuo 2019 m. birželio 15 d. iki 2023 m. rugpjūčio 21

VDO skaitmeniniai tachografai